Företagsstäd - Kontorsstäd - Offentliga utrymmen

Företagsstäd

Vi utför bland annat:

Kontorsstädning
Vi städar olika typer av kontor stora som små. Vi kan även erbjuda andra tjänster än lokalvård.

Butiksstädning
Vi åtar oss butikstädning, det kan vara små butiker till större som kräver mer personal.

Byggstädning
Vi utför byggstädningar av olika slag.

Golvvård
Vi använder oss av Prof golvvårdsprodukter som skapar vackra golv och skyddar dem mot slitage samt gör dem mer lättstädade.

Mattvätt
Vi tvättar och rengör dom flesta mattor, även möbler.

Fönsterputsning
Fönsterputs, tillsammans med golvvård är kanske den åtgärd som åstakommer den mest dramatiska förändringen i en lokal.

Trappstädning
Vi utför trappstädningar för olika bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

KVALITET & MILJÖ

Vi vill bedriva vår verksamhet med så lite miljöpåverkan som möjligt.
Det vi gör för miljöns skull är:

- Ständig översyn av produkter och förbrukning.
- Engagera våra medarbetare. Det ska vara roligt med miljöarbete.
- Planera våra körsträckor och transporter.
- Följa våra kunders miljöpolicy.